Projekty

Europejska Akademia Muzyki, Chodzież

Lokalizacja
Chodzież
Inwestor
Urząd Miejski w Chodzieży
Zespół projektowy
Tomasz Konior
A. Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Mateusz Biskupek
Tomasz Danielec
Marek Koryczan
Artur Uchnast
Powierzchnia
12 140 m2
Kubatura
573 657 m3
Projekt
2002
Nagrody
II Nagroda w konkursie
Opis
Konkurs na siedzibę Europejskiej Akademii Muzycznej w Chodzieży.

Projekt konkursowy oparto o następujące założenia: - minimum ingerencji w zastany, naturalny krajobraz, - właściwe i optymalne skomunikowanie obiektu z otoczeniem, - możliwość etapowania realizacji przy uniknięciu wrażenia obiektu niedokończonego (....przerwanej budowy) - próba kreacji unikalnego zespołu urbanistycznego zanurzonego w naturę: wpisanego w krajobraz lasów i jezior. Pomysł zakładał wtopienie w zbocze sześciu brył –„kamieni” swobodnie rozrzuconych przy leśnej drodze. Bryły stanowią niezależne bloki funkcjonalne. Każdemu nadano odpowiednią skalę i przyporządkowano właściwą funkcję: wejścia, administracji, sal ćwiczeń, hotelu, klubu i przewidzianej do realizacji w późniejszym etapie sali koncertowej. Dla powiązania funkcji i brył rozpięto między nimi ślizgający się po terenie trakt komunikacyjny. Otwarty podcień nakryto charakterystycznym dachem -pięciolinią, która w swej istocie wykorzystuje grę światła i cienia rysując w tle niepowtarzalne wzory - niczym nutowy abstrakcyjny zapis. Jako przedpole budynków przewidziano spory tarasowo ukształtowany teren z przeznaczeniem na rekreację. Hotel zlokalizowano w pobliżu drogi dojazdowej z parkingiem, zaś salę koncertową, wymagającą sporej infrastruktury, umieszczono w dolnej części zespołu. Taki układ umożliwia wygodny podjazd i najlepszą ekspozycję. Poszczególne budynki –zgodnie z ukształtowaniem terenu posadowione są na różnych poziomach co podkreśla dynamikę brył, płaszczyzn dachów i ścian. W elewacjach dominują: cegła klinkierowa i surowy żelbet. Dachy o niewielkim nachyleniu pokryte są blachą tytanowo cynkową. Mimo luźnej kompozycji i różnej skali przy zachowaniu umiaru w użyciu form i materiałów całość tworzy zwarty i spójny zespół. Projekt jest ponadczasową kompozycją –oddaje echa i nastroje polodowcowego krajobrazu pojezierza.