Projekty

Europejska Akademia Muzyki, Chodzież

Lokalizacja
Chodzież
Projekt
2002
Inwestor
Urząd Miejski w Chodzieży
Zespół projektowy
Tomasz Konior
A. Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Mateusz Biskupek
Tomasz Danielec
Marek Koryczan
Artur Uchnast
Powierzchnia
12 140 m2
Kubatura
573 657 m3
Nagrody
II Nagroda w konkursie
Opis
Konkurs na siedzibę Europejskiej Akademii Muzycznej w Chodzieży.

Projekt konkursowy oparto o następujące założenia: - minimum ingerencji w zastany, naturalny krajobraz, - właściwe i optymalne skomunikowanie obiektu z otoczeniem, - możliwość etapowania realizacji przy uniknięciu wrażenia obiektu niedokończonego (....przerwanej budowy) - próba kreacji unikalnego zespołu urbanistycznego zanurzonego w naturę: wpisanego w krajobraz lasów i jezior. Pomysł zakładał wtopienie w zbocze sześciu brył –„kamieni” swobodnie rozrzuconych przy leśnej drodze. Bryły stanowią niezależne bloki funkcjonalne. Każdemu nadano odpowiednią skalę i przyporządkowano właściwą funkcję: wejścia, administracji, sal ćwiczeń, hotelu, klubu i przewidzianej do realizacji w późniejszym etapie sali koncertowej. Dla powiązania funkcji i brył rozpięto między nimi ślizgający się po terenie trakt komunikacyjny. Otwarty podcień nakryto charakterystycznym dachem -pięciolinią, która w swej istocie wykorzystuje grę światła i cienia rysując w tle niepowtarzalne wzory - niczym nutowy abstrakcyjny zapis. Jako przedpole budynków przewidziano spory tarasowo ukształtowany teren z przeznaczeniem na rekreację. Hotel zlokalizowano w pobliżu drogi dojazdowej z parkingiem, zaś salę koncertową, wymagającą sporej infrastruktury, umieszczono w dolnej części zespołu. Taki układ umożliwia wygodny podjazd i najlepszą ekspozycję. Poszczególne budynki –zgodnie z ukształtowaniem terenu posadowione są na różnych poziomach co podkreśla dynamikę brył, płaszczyzn dachów i ścian. W elewacjach dominują: cegła klinkierowa i surowy żelbet. Dachy o niewielkim nachyleniu pokryte są blachą tytanowo cynkową. Mimo luźnej kompozycji i różnej skali przy zachowaniu umiaru w użyciu form i materiałów całość tworzy zwarty i spójny zespół. Projekt jest ponadczasową kompozycją –oddaje echa i nastroje polodowcowego krajobrazu pojezierza.