Projekty

Koncepcja przebudowy dworca kolejowego, Katowice

Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Aleksander Nowacki
Anna Jabłońska-Lisińska
Wojciech Czapnik
Maciej Niewiadomski
Piotr Zowada
Dominik Czajkowski
Projekt
2008
Opis
Nowoprojektowany kompleks zaprojektowano używając współczesnego języka architektonicznego. Cechuje go różnorodność właściwa kompleksom wielofunkcyjnym, a zarazem identyfikowalność, pozwalająca umiejscowić obiekt w tej konkretnej lokalizacji - w centrum aglomeracji śląskiej z jej kontekstem i tożsamością. Szerokie zastosowanie okładzin ceramicznych na elewacjach łączy śląską tradycję z najnowszymi technologiami.

Istotną cechą języka architektonicznego projektowanego kompleksu  jest również jego symboliczność- rozpoznawalność, stosowna w przypadku obiektu o tej randze i mieszczącego tak ważne w skali miasta i regionu funkcje.

Architektura istniejącej hali dworca z jej żelbetowymi „kielichami” została wyeksponowana między innymi poprzez odpowiednie ukształtowanie nowej kubatury, która „owija” się wokół nich. Płynne, zaokrąglone linie nowej struktury kontrastują z brutalistyczną estetyką betonowych kielichów.

Doceniając rozpoznawalność architektury istniejącego budynku funkcja dworca została umieszczona przy nowym placu Szewczyka na zamknięciu osi ulicy Stawowej. W tym miejscu dawna struktura jest widoczna z zewnątrz i już z dystansu informuje o przeznaczeniu budynku.