Projekty

Pomnik Hospicjum, Oświęcim

Lokalizacja
ul. Wysokie Brzegi, Oświęcim
Inwestor
Fundacja Hospicjum - Pomnik Miastu Oświęcim
Zespół projektowy
Tomasz Konior
Andrzej Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski,
Aleksander Nowacki
Ewa Nowacka
Piotr Zowada
Powierzchnia
1 257,6 m2
Kubatura
4 055 m3
Projekt
2005-4
Realizacja
2005-6
Opis
Koncepcja hospicjum wywodzi się ze średniowiecznej Europy. To miejsce stanowiło bezpieczny azyl dla podróżnych. Z biegiem czasu nazwa hospicjum przylgnęła do domów opieki, schronisk, szpitali. Dziś jest zarezerwowana dla domów opieki o specjalnym charakterze, czyli takich w których pomoc znajdują osoby dotknięte nieuleczalnymi chorobami oraz ich rodziny. Pomnik Hospicjum miastu Oświęcim to nie tylko budynek, ale zespół profesjonalistów – lekarzy, pielęgniarek, terapeutów oraz wolontariuszy – którzy część swojego wolnego czasu pragną poświęcić choremu człowiekowi. Bo człowiek i jego odchodzenie są tutaj najważniejsze... Anya Foos-Graber w swojej książce „Deathing: An Intelligent Alternative for the Final moments of life” zwraca uwagę na integralność człowieka polegającą na ścisłym związku jego duchowości z fizycznością. Dlatego pomoc choremu powinna dotyczyć obu tych sfer. Konieczne jest moralne podbudowanie przez współuczestnictwo w społeczności. Architektura stara się odpowiedzieć na to wyzwanie i tworzy miejsce interakcji społecznej. Budynek staje się drogą i wyciągniętą dłonią... Znaczącą rolę w tym założeniu odgrywa przyroda. Łącznikiem między zewnętrzną strefą zieleni a wewnętrzną strefą szpitalna jest oranżeria sąsiadująca także z przestrzenią wewnętrznego dziedzińca. Wśród materiałów dominują naturalny kamień, cegła i drewno.