Projekty

Urząd Miasta, Wrocław

Lokalizacja
ul. Mazowiecka, Wrocław
Inwestor
Urząd Miasta Wrocławia
Zespół projektowy
Tomasz Konior
A. Krzysztof Barysz
Andrzej Witkowski
Aleksander Nowacki
Tomasz Danielec
Joanna Korczyńska
Ewa Nowacka
Joanna Procyk
Artur Uchnast
Powierzchnia
63 821 m2
Powierzchnia zabudowy
16 281 m2
Powierzchnia użytkowa
54 254,43 m2
Kubatura
242 000 m3
Projekt
2001
Opis
Nowa siedziba Urzędu Miasta we Wrocławiu z racji społecznego a zarazem prestiżowego charakteru wymaga jednoznacznej identyfikacji. Jednocześnie nowa siedziba urzędu jest elementem krystalizującym przestrzeń przyszłego Placu. Budynek otwiera się na otoczenie zarówno charakterem elewacji, jak i organizacją przestrzeni wnętrz. Północną elewację  formują: wspornikowy dach stanowiący przedpole głównego wejścia  oraz wolnostojąca sala wielofunkcyjna, która wzmacnia jedną z dwóch głównych osi budynku (wschód- zachód)  będąc jednocześnie potencjalną dominantą Placu Społecznego. Południową elewację ukształtowano zachowując warunek nieprzekraczalnej linii zabudowy z zachowaniem wymaganego dystansu od uzbrojenia podziemnego. Rzeka i próba maksymalnego otwarcia na nabrzeże ukształtowały falujące fragmenty fasady wschodniej. Ceglana elewacja, zaokrąglony narożnik, otwarcia widokowe wnętrza budynku na rzekę i plac - zwieńczenie okalającym gzymsem, wyniesione i zadaszone przedpole wejścia- wszystko to nadaje obiektowi cech budynku publicznego a zarazem dzięki dynamice form: współczesnego. Solidny i logiczny budynek w warstwie symbolicznej jest otwarty i przejrzysty, dostępny, nie  pompatyczny i obywatelski.